Get Adobe Flash player

AVCASA e-learning courses:

 May 2017/ Enrollment opens 1-30 April 2017  Link

Recognition of Prior Learning (RPL)

The RPL courses are available to learners whom have completed the AVCASA courses prior to accreditation. To enroll for RPL - the learner must be in possession of an valid AVCASA certificate for one of the courses listed.

The purpose of RPL is to upgrade the AVCASA certificates issued prior to accreditation,  to the new accredited certificate by providing a "refresher", fast tracked course and assessment opportunity.

RPL Learners will have access to all the notes, self-study tests and video footage. They will have to complete the RPL activities (assignments), upload it into Moodle and must obtain a minimum of 50% in each activity to obtain admittance to the examination. The open book,electronic examination may be taken from any computer with a stable internet connection.

RPL Courses available:

  • Crop Protection (English)
  • Gewasbeskerming (Afrikaans)
  • Animal Health (English)

 

Erkening van Vorige Leer (RPL in engels)

Die RPL kursus is beskikbaar vir leerders wat die AVCASA kursusse voltooi het voordat dit geakrediteer was, en in besit is van 'n geldige AVCASA sertifikaat. 

Die doel van die RPL kursus is om leerders die geleentheid te bied om hulle kennis te verfris asook om 'n verkorte pad daartestel om die nuwe geakrediteerde krusus sertifikaat te bekom.

Leerders wat vir hierdie kursus inskryf sal toegang verkry tot al die notas, selfstudie toetse en video materiaal. Hulle sal die RPL aktiwiteite (werkstukke) moet voltooi, oplaai in Moodle en 'n minimum van 50% in elke aktiwiteit moet behaal om eksamen tolating te verkry. Die oop boek eksamen word elektronies afgelê vanaf enige rekenaar met 'n stabiele internet verbinding.

RPL kursusse beskikbaar:

  • Crop Protection (Engels)
  • Gewasbeskerming (Afrikaans)
  • Animal Health (Engels)