Get Adobe Flash player

AVCASA e-learning courses:

 

Kursusstruktuur

Die kursusse is in gedeel in vaardigheidsprogramme, wat elk 'n aantal eenheidstandaarde dek.

SAQA Eenheidstandaarde

Die “South African Qualification Athory” (SAQA) het 'n stel Eenheidstandaarde (US) (leerplanne) wat die spesifieke leeruitkomste wat bereik moet word tydens die leerproses beskryf, asook die assesseringskriteria waarteen die leerder gemeet word sodat ‘n bevoegdheidssertifikaat uitgereik kan word.

E-Leer

Die kursusse word aangebied as e-leer kursus.

Kursusmateriaal word elektronies aan leerders beskikbaar gestel deur die  AVCASA Moodle sagteware. Hierdie sagteware is beskikbaar op die internet en elke ingeskrewe leerder ontvang 'n gebruikersnaam en wagwoord om toegang tot die kursusmateriaal te verkry.

Daar is:

·         Notas – wat die teorie bevat – dit mag afgelaai word na die leerder se rekenaar.( pdf formaat)

·     Selfstudie toetse – Meervuldigekeuse toete - om te verseker dat u die werk verstaan en vir gebruik vir eksamen hersiening. Die toetsies mag so veel keer as wat nodig is voltooi word. Dit word dadelik gemerk deur die sagteware wat ook die antwoorde op elke vraag voorsien.

·      Aktiwiteite – (werkstukke) bevat praktiese vrae waar die teorie toegepas word. Hierdie aktiwiteite word uitgedruk, voltooi, in geskandeer en in Moodle ingelaai om nagesien te word. Alle aktiwiteite moet beantwoord en opgelaai word en ‘n punt van 50% moet in elke aktiwiteite behaal word om eksamen toelating te verkry.

·      Videos – Daar is skakels na videos wat op die internet lê. Dit word aanbeveel dat die leerder wel die vidoes kyk, aangesien dit die kursus materiaal baie goed toelig en toeganklik maak.

·         Eksamen vraestelle.