Get Adobe Flash player

AVCASA e-leer kursus:

 

Voorvereistes vir inskrywing

Die leerder wat inskryf vir hierdie kursus moet basiese vaardighede hê ten opsigte van die volgende:

·         Lees en skryf van tegniese notas

·         Basiese Wiskundegeletterdheid (Berekening vir kalibrasies van spuittoerusting; berekening van verdunnings-verhoudings vir spuitmengsels van landbou-chemiese middels)

·         Rekenaarvaardigheid:

·            MS Word

·            Werk met pdf-dokumente

·            Internet

Navigeer van AVCASA-Moodle; Af- en oplaai van dokumente; Toegang tot landbouchemiese webtuistes; Navorsing.

(Let wel - Leerder Gidse word voorsien vir hierdie aktiwiteite.)

·            Uitdruk van dokumente

·            Skandeering van dokumente

·            E-pos (Ontvangs en die stuur van boodskappe)

 

Toerusting en Sagteware Vereistes

Die is 'n e-leer kursus en alle notas; toetse; aktiwiteite; eksamens en kommunikasie word deur middel van die internet gedoen. Redelike toegang tot die onderstaande toerusting sal vereis word.

Neem asseblief kennis dat die studiemateriaal wat van die internet afgelaai en gedruk word, slegs vir die gebruik van die leerder is. (Kopie reg is dus voorbehou.)

·         Toegang tot die internet

·         Persoonlike rekenaar (Windows-gebaseer)

·         Drukker

·         Skandeerder

·         MS Word

·         MS Outlook

·         ‘n Unieke e-pos adres (e-pos adres wat nie gedeel met iemand anders nie)

Kursusfooie, Kansellasie, "Oorrol" en Substitusie

Die registrasie fooi van R1500 moet betaal word voor die aanvang van die kursus. Die kursus fooie moet tenvolle betaal 1 maand nadat die aanvang van die kursus - 10 Junie 2017.

Kursus kanselasie sal aanvaar word tot op 1 maand na die aanvang van die kursus. Daarna sal die leerder aanspreeklik gehou word vir die volle kursus fooi.

Versuiming van bogenoemde vereistes kan lei tot nodige stappe teen die leerder om uitstaande gelde te verhaal.

Geen oorrol van inskrywings van een jaar na ‘n volgende sal aanvaar word nie.

Geen uitruil van leerders sal aanvaar word nadat die kursus ‘n aanvang geneem het nie.  Dws ‘n leerder mag nie vervang word met ‘n ander leerder nie.

Kommunikasie tussen leerder en fasiliteerder

Aangesien hierdie ‘n e-leer kursus is – word alle kommunikasie tussen leerder en fasiliteerder per e-pos gedoen.

Assessering

'n Strategie van deurlopende bevoegdheidsassessering word gevolg in ooreenstemming met die vereistes van die SAQA opleidings-standaarde.

Die leerder word deur die loop van die kursus geassesseer (formatiewe assessering) en ook na afloop van die kursus wanneer die summatiewe assessering (eindeksamen) plaas vind.

Die summatiewe assessering word elektronies afgelê deur die internet in Moodle. ‘n Leerder moet ‘n mimimum van 50% behaal in ELKE vraestel om die kursus suksesvol te voltooi.

 

Toelating tot die eksamen

Vereiste vir toelating tot die eksamen:

·       Alle aktiwiteite gelaai in Moodle en 'n minimum van 50% is behaal vir elke aktiwiteit.

·       Kursusfooie is ten volle betaal.

 

Die spêrdatum vir die oplaai van aktiwiteite sal bekend gemaak word.  Die uitslae sal aan leerders gestuur word in die vorm van "Bevoeg" of "Nog nie bevoeg nie".

Indien bevoegdheid vir alle aktiwiteite behaal is, verskein die leerder se naam op die lys van mense met eksamen toelating wat in Moodle gepubliseer word en die leerder word geaktiveer op die eksamen webwerf, war die vraestelle beskikbaar sal wees.

Andersins, het die leerder een week om die te korte in die aktiwiteite aan te vul.

As die uitslag steeds  “Nog nie bevoeg nie” is - sal die leerder weer moet inskryf vir volgende siklus van die kursus en die volle koste van die kursus sal betaalbaar wees.